Logga - Riddarfjärden

I Stadsbyggnadskontorets diarium finns ärendet inte längre att se på webben


Tack till alla er som hjälpt till!

Ryös Antikvariat
Frukthörnan
Restaurang Gerda
Rosette Närköp
Mix-Max
Handlar´n
Guldrullen
Vurma
Rosmarin
Alla kända och okända som skickat in brev och listor till politiker och myndigheter

RIDDARFJÄRDEN SEDD FRÅN SÖDER MÄLARSTRAND

Vad finns det kvar att göra?

Nu annonseras planer på ett badhotell i Ulvsundasjön.

Enligt tidningsartiklar (se högerspalten) planeras nu badhotellet i Ulvsundasjön. Förslaget om placering i Riddarfjärden vid Söder Mälarstrand är tydligen inte aktuellt längre och det gläder oss. Det nu planerade hotellet sägs minskas till ungefär hälften på både höjden och bredden. Vi kommer att intresserat följa vad som händer och fortsätta att rapportera här på vår hemsida. Vi anser fortfarande att vi stockholmare inte på något sätt ska delta i finansieringen av hotellet.
Den som vill kan ge sin syn på den nya placeringen till Stockholms politiker.

Kontakt med politikerna? Kanske du fortfarande har något att säga dem!

I vänsterspalten på denna sida finns länk till nämnder och partier. Klicka på den så kommer du till Förtroendemannaregistret. Där ser du också de olika nämnderna. "Ersättare" står nedanför uppräkningen av de de ordinarie ledamöterna i nämnderna. Klicka på ett namn så kommer alla uppgifter fram.

Kontakt med Rädda Riddarfjärden

Om du har något du vill fråga eller påpeka så finns fortfarande möjligheten att maila till oss med länken i vänsterspalten.