Logga - Riddarfjärden

Debattinlägg

Aftonbladet

den 2 juli 2007 då striden om Riddarfjärden var i full gång. Läs stockholmarnas inlägg här.

UNGEFÄR DÄR SKUTAN ÄR KOMMER HOTELLET ATT LIGGA

HOTELLET, BADET OCH PROCESSEN

7 mars 2007 - 27 augusti 2008

Planerna för hotellbygget i Riddarfjärden enligt bygglovsansökan 22 mars 2007

Inom parentes siffrorna enligt reviderad bygglovsansökan 27 juli.

Bygglovsansökan och Stadsbyggnadskontorets förslag till avslag på den

Bygglovsansökan lämnades in 22 mars 2007.
Stadsbyggnadskontoret föreslog att Stadsbyggnadsnämnden skulle avslå ansökan om tillfälligt bygglov på 10 år för hotellet/badet. Jag har scannat tjänsteutlåtandet och du kan läsa det här. Det är inte så snyggt i layouten men innehållet är korrekt.

Stockholm Kallbadhus synpunkter på Stadsbyggnadskontorets yttrande.

17 september kom Stockholm Kallbadhus in med sina synpunkter på avslaget. De höll naturligtvis inte med om Stadsbyggnadskontorets syn på det hela. Det är i nuvarande läge inte aktuellt att kommentera deras synpunkter.

27 augusti 2008 avslutade Stadsbyggnadskontoret ärendet.